Statistika

Sarmoyadorlar: 172 kishi
Yangilar [48 soatda]: 0 kishi
Jami sarmoya: 398957.10 so`m
To`landi: 289303.50 so`m
Loyihaga 260 kun bo'ldi